Inox Minh Quân

Thông tin về Inox Minh Quân ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá thành hóa đơn
Nhà hàng
Tính năng nhà hàng bổ sung cho Điểm bán hàng
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Tồn kho
Quản lý kho và các hoạt động logistics
Kế toán
Quản lý kế toán phân tích và tài chính
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Điểm bán hàng
Giao diện PoS thân thiện cho cửa hàng và quán ăn
Dự án
Tổ chức và lập kế hoạch dự án của bạn
Sản xuất
Lệnh Sản xuất & Hoá đơn Nguyên vật liệu
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Nhân viên
Tập trung thông tin nhân viên
Kiến thức
Tập trung, quản lý, chia sẻ và phát triển thư viện kiến thức của bạn
Ký tên
Gửi tài liệu để ký trực tuyến và xử lý các bản sao
Lập kế hoạch
Quản lý lịch làm việc của nhân viên
Thảo luận
Trò chuyện, cổng thư và các kênh riêng tư
Lịch
Lên lịch các cuộc họp của nhân viên
Trò chuyện Trực tiếp
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Cuộc hẹn
Cho phép mọi người đặt cuộc họp trong chương trình làm việc của bạn
Khảo sát
Gửi khảo sát của bạn hoặc chia sẻ chúng trực tiếp.
Việc cần làm
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ và danh sách việc cần làm

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Kế toán Việt Nam